Dla autorów

Zasady publikowania tekstów

Autorzy przysyłający swe prace do „Pamiętnika Literackiego” proszeni są o dołączenie oświadczenia stwierdzającego, że:

 1. praca nie była nigdzie publikowana (dotyczy to zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej) ani nie jest skierowana do redakcji innych czasopism, ksiąg zbiorowych lub na strony internetowe.
 2. w pracy nie zostały wykorzystane koncepcje, założenia, metody i fragmenty tekstów innych autorów bez podania ich nazwisk i tytułów ich dzieł.


W przypadku wykrycia nierzetelności naukowej zostaną o tym powiadomione odpowiednie podmioty.

Po zakwalifikowaniu artykułu do druku i przeznaczeniu go do konkretnego zeszytu autorzy będą proszeni o podpisanie przesłanego im formularza o udzieleniu Instytutowi Badań Literackich PAN jako właścicielowi pisma niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publiczne udostępnienie utworu w celach niekomercyjnych, tj. do jednorazowej publikacji w czasopiśmie „Pamiętnik Literacki” oraz do umieszczenia na stronie internetowej kwartalnika i w elektronicznych bazach danych. Artykuły są udostępniane w sposób otwarty (zgodnie z zasadą dozwolonego użytku).

Wskazówki techniczne

 1. Prosimy o przysyłanie tekstów w formie elektronicznej:
  - format pliku:doc, docx lub rtf;
  - czcionka: Times New Roman; tekst główny: 12 p., wyodrębnione cytaty, przypisy, podpisy pod ilustracje:    11 p.; interlinia: 1,5 w.;
  - tekst wyjustowany, bez dzielenia wyrazów, wcięcia akapitowe: 1,25 cm (prosimy nie stosować klawisza tabulacji ani klawisza spacji);
  - przypisy w systemie tradycyjnym, u dołu kolumny (prosimy nie stosować systemu harwardzkiego);
  - przy wprowadzaniu numerowania (rozdziałów, punktów)
  - prosimy nie stosować numeracji automatycznej, lecz numerować ręcznie; prosimy nie stosować nagłówków ani stylów;
  - prosimy nie stosować znaków podziału strony czy sekcji.
 2. Prosimy o umieszczenie w tekście, przy nazwisku, afiliacji.
 3. Prosimy o dołączenie streszczenia (w języku polskim, dodatkowo może być także w angielskim):
  - dla artykułów: do 900 znaków (licząc ze spacjami);
  - dla recenzji: do 500 znaków (licząc ze spacjami).
 4. Prosimy o dołączenie słów kluczowych (do 5).
 5. Prosimy o opatrywanie przysyłanych recenzji tytułami.
 6. Prosimy o dołączenie danych kontaktowych (adresu pocztowego i numeru telefonu).
 7. Wydruków ani płyt CD przysłanych pocztą redakcja nie zwraca.

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.