Zasady publikowania tekstów

Autorzy przysyłający swe prace do „Pamiętnika Literackiego” proszeni są o dołączenie oświadczenia stwierdzającego, że:

1) praca nie była nigdzie publikowana (dotyczy to zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej) ani nie jest skierowana do redakcji innych czasopism, ksiąg zbiorowych lub na strony internetowe.

2) w pracy nie zostały wykorzystane koncepcje, założenia, metody i fragmenty tekstów innych autorów bez podania ich nazwisk i tytułów ich dzieł.

W przypadku wykrycia nierzetelności naukowej zostaną o tym powiadomione odpowiednie podmioty.

Po zakwalifikowaniu artykułu do druku i przeznaczeniu go do konkretnego zeszytu autorzy będą proszeni o podpisanie przesłanego im formularza o udzieleniu Instytutowi Badań Literackich PAN jako właścicielowi pisma niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publiczne udostępnienie utworu w celach niekomercyjnych, tj. do jednorazowej publikacji w czasopiśmie „Pamiętnik Literacki” oraz do umieszczenia na stronie internetowej kwartalnika i w elektronicznych bazach danych. Artykuły są udostępniane w sposób otwarty (zgodnie z zasadą dozwolonego użytku).

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji