Dariusz Dybek

Szlacheckim, ludowym i (nie-)naukowym piórem
Rec.: Piotr Pirecki, Szlacheckim i ludowym piórem. Szkice o literaturze polskiej doby renesansu i baroku. Łódź 2013
Bogusław Pfeiffer (12 maja 1960 – 20 września 2010)
Las u Wacława Potockiego. Między naturą a kulturą
O tym, ile książek trzeba przeczytać, aby napisać jeszcze jedną książkę
Rec.: Magdalena Piskała, Polski świat znaków. Studium o herbarzu Szymona Okolskiego. Warszawa 2017. „Studia Staropolskie. Series Nova”. T. XLVII (CIII)
Dwór Boga (i Archanioł Gabriel) w „Pośle niebieskim” Andrzeja Dębołęckiego oraz w „Poważnej legacyi” Aleksandra Obodzińskiego
Zwycięska „bitwa” z Wacławem Potockim, czyli o wydaniu „Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pańskim”
Rec.: Wacław Potocki, Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim. Wydała i opracowała Agnieszka Czechowicz. Redakcja naukowa Radosław Grześkowiak. Lublin 2018. „Staropolski Dramat i Dialog Religijny”. T. 3
God’s Estate (and Archangel Gabriel) in Andrzej Dębołęcki’s “Poseł niebieski” (“Heavenly Envoy”) and in Aleksander Obodziński’s “Poważna legacyja” (“The Important Mission”)
A Victorious “Battle” with Wacław Potocki, Or on the Edition of “Dyjalog O Zmartwychwstaniu Pańskim” (“A Dialogue about the Resurrection of Jesus”)
Review: Wacław Potocki, Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim. Wydała i opracowała Agnieszka Czechowicz. Redakcja naukowa Radosław Grześkowiak. Lublin 2018. „Staropolski Dramat i Dialog Religijny”. T. 3
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji