MKiDN zignorowało ogólnopolski apel czasopism

Szanowni Państwo,

po miesiącach ignorowania naszego apelu wreszcie otrzymaliśmy odpowiedź z MKiDN (Skan pisma nr DMP-WPM.463.25.2022).

Przy tej okazji chcielibyśmy zaznaczyć, że otrzymanie tej odpowiedzi zamyka pierwszy etap naszych starań o wypracowanie lepszych standardów przy dystrybucji państwowych środków na działalność czasopiśmienniczą w Polsce. Informujemy, że rozpoczęliśmy już etap drugi – przedstawiamy treść naszej propozycji głównym siłom opozycyjnym w Polsce i czekamy na odpowiedzi dotyczące jej ramowego przyjęcia i wprowadzenia w życie po nadchodzących wyborach. O wynikach tych konsultacji poinformujemy Państwa prawdopodobnie już w 2023 roku. Dziękujemy za Państwa wsparcie!

e-ISSN: 2719-5376

 

 

Komunikat dotyczący honorariów autorskich

Redakcja informuje, że od zeszytu 1/2017 honoraria autorskie będą otrzymywali tylko Autorzy  recenzji  publikowanych w „Pamiętniku Literackim”.

„Pamiętnik Literacki” – kwartalnik naukowy, poświęcony historii literatury polskiej oraz zagadnieniom z zakresu krytyki literackiej i teorii literatury – jest najwyżej cenionym i najstarszym czasopismem polonistycznym. Powstał w r. 1902 jako kontynuacja „Pamiętnika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (wychodzącego we Lwowie w latach 1887–1898). Wydawany jest przez Instytut Badań Literackich PAN oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
Wśród współpracowników czasopisma w całym okresie jego istnienia znajdują się najwybitniejsi polscy uczeni kilku generacji – od twórców polonistyki naukowej u schyłku XIX wieku, aż po współczesnych luminarzy nauki o literaturze polskiej. Czasopismo współpracuje także z badaczami zagranicznymi.
Znaczna część nakładu „Pamiętnika Literackiego” dociera do prenumeratorów zagranicznych, zwłaszcza do ośrodków slawistycznych na całym świecie.

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Grażyna Borkowska

Adres Redakcji: pl. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

tel. 71 343 89 20

adres strony internetowej: pamietnik-literacki.pl

e-mail: pamietnik-literacki@wp.pl

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji