Tomasz Sobieraj

An Attempt at Revision. On “Positive” Sienkiewicz
Review: Tadeusz Bujnicki, Pozytywista Sienkiewicz. Linie rozwojowe pisarstwa autora „Rodziny Połanieckich”. Kraków (2007). „Biblioteka Tradycji”. Nr LXI
Konopnicka Rediviva
Review: Lena Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy. (Gdańsk 2011). „Portrety Kobiet”
Young Poland’s Leon Schiller
He Is Coming Back!... Stanisław Przybyszewski’s Poetic Prose in Critical Edition
Review: Stanisław Przybyszewski, Proza poetycka. Pentalogia: Requiem aeternam. – Z cyklu Wigilii. – De profundis. – Androgyne. – Nad morzem. Wstęp, edycja, komentarze i dodatek krytyczny Gabriela Matuszek-Stec. (Kraków 2022). Dzieła literackie. Edycja krytyczna w jedenastu tomach. T. 1
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again