Tomasz Mizerkiewicz

Modern Intellectual History. On Marta Wyka’s “Czytanie Brzozowskiego” (“Reading Brzozowski”)
Review: Marta Wyka, Czytanie Brzozowskiego. (Kraków 2012). „Krytyka XX i XXI Wieku”
Review: Stanisław Rogala, Twórczość literacka Kornela Filipowicza. Kielce 2005
Agonic History of Literature
Review: Marian Bielecki, Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego. Wrocław 2010. „Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego. [T.] 4
Review: Michał Głowiński, Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice. (Kraków 2007)
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again