Przemysław Pietrzak

A Feuilleton, a Newspaper, and a Novel: on Some Literary Genetics Context of “Lalka” (“The Doll”) by Bolesław Prus
Review: Agata Zawiszewska, Recepcja literatury rosyjskiej na łamach „Wiadomości Literackich” (1924–1939). Szczecin 2005. „Rozprawy i Studia”. T. (DCXXXIX) 565. – Agata Zawiszewska, Zachód w oczach liberałów. Literatura niemiecka, francuska i angielska na łamach „Wiadomości Literackich” (1924–1939). Szczecin 2006. „Rozprawy i Studia”. T. (DCCXII) 638
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again