Maciej Zweiffel

Imitation and Possible Worlds, or on Literary Works Strata
Review: Beata Garlej, Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena. Koncepcja, rozwinięcie, recepcja. Kraków (2015)
Review: Teresa Dobrzyńska, Tekst – styl – poetyka. Zbiór studiów Kraków (2003)
Review: Peter Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Przekład Anna Skucińska. Redakcja naukowa Elżbieta Tabakowska. Kraków (2006)
Literature and Literary Studies from the Perspective of Cognitive Linguistuics. Selected Issues
Review: Dociekania kognitywne. Red. Agnieszka Libura, Daria Bębeniec, Hubert Kowalewski. Kraków (2018). „Językoznawstwo Kognitywne. Studia i Analizy“
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again