Kamila Budrowska

On the Unknown Editorial Stage of Jerzy Andrzejewski’s “Bramy raju” (“The Gates of Paradise”)
“Canonical text”, “artistic intention” and Other Troubles
Review: Logos i mythos w kulturze XX wieku. Pod redakcją Seweryny Wysłouch, Bogumiły Kaniewskiej i Moniki Brzóstowicz-Klajn. Poznań 2003. „Biblioteka Literacka »Poznańskich Studiów Polonistycznych«”. T. 35
“The Intelligence and the Atoms.” On Stanisław Lem’s Unpublished Collection of Stories
Review: Agnieszka Gawron, Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy XX wieku. Łódź 2003
Review: Irina Jewgieniewna Adielgiejm, Poetika „promieżutka”: mołodaja polskaja proza posle 1989 goda. Moskwa 2005
A Few Remarks on Maria Prussak’s Article “Zmierzch Edycji Krytycznych?” (“Twilight of Critical Editions?”)
Unknown Archive of “Gebethner & Wolff” Publishing House or the Benefit of Browsing “Przewodnik Polonisty” (“Polish Scholar Guidebook”)
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again