Jacek Kowzan

Juniewicz Redivivus
Review: Sławomir Baczewski, Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza. Lublin 2007. – Karol Mikołaj Juniewicz, Refleksyje duchowne. Wydał Maciej Pieczyński. Warszawa 2009. „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”. Vol. 37
Review: Klemens Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Warszawa 2004. „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”. T. 29
“He descended into hell. On the third day he rose again”? – a Gloss to “The History of the Glorious Resurrection of Our Lord”
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again