Inesa Szulska

From the History of Forgotten Literary Heritage of the Commonwealth of Poland and Lithuania
Review: Paweł Bukowiec, Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej. Rzecz z pogranicza polonistyki. Kraków (2008). „Biblioteka Literatury Pogranicza”. Tom 16
Review: Radosław Okulicz-Kozaryn, Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski. Poznań 2007. Seria „Filologia Polska”. Nr 97
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again