Ewa Kraskowska

Female Face of a Warsawology
Review: Małgorzata Büthner-Zawadzka, Warszawa w oczach pisarek. Obraz i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864–1939. Warszawa 2014. „Lupa Obscura”
Review: Renata Ingbrant, From Her Point of View. Woman’s Anti-World in the Poetry of Anna Świrszczyńska. Stockholm 2007. „Stockholm Slavonic Studies”. 38. „Acta Universitatis Stockholmiensis”
Western Feminist Literary Studies (1969–1988)
Review: Krystyna Kłosińska, Feministyczna krytyka literacka. Katowice 2010. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 2801
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again