Elżbieta Nowicka

Review: „Świat z tajemnic wyspowiadany...” Studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego. Pod redakcją Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior. Toruń 2006. „Antyk Romantyków”
Dionizja Poniatowska—a “Woman Savant” from the Right-Bank Ukraine
“Naszłe z mgieł Skandynawy [Scandinavians That Came from the Mist]”
On Norwid and Some Debate
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again