Dariusz Pawelec

Hymnic Code in Czesław Miłosz’s Poetry
Three Voices about Stanisław Barańczak’s Poetry
Review: Dorota Kulczycka, „Powiedzieć to wszystko, o czym myślę”. O poezji Stanisława Barańczaka. Zielona Góra 2008. – Ewa Rajewska, Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz. Poznań 2007. – Jerzy Kandziora, Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka. Warszawa 2007
Editing as Literary Criticism
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again