Dane podstawowe

PAMIĘTNIK LITERACKI

CZASOPISMO KWARTALNE POŚWIĘCONE HISTORII
I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ

Adres Redakcji:
pl. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław
tel. 71 343 89 20
e-mail: pamietnik-literacki@wp.pl

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Grażyna Borkowska
Sekretarz redakcji: Zofia Smolska

Copyright: Instytut Badań Literackich PAN oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

ISSN: 2719-5376, wersja elektroniczna.

ISSN: 0031-0514, wersja papierowa, format B5, objętość: średnio 20 arkuszy.

Wersję pierwotną (główną) „Pamiętnika Literackiego” stanowi wersja papierowa. Ponadto cały zeszyt, jak i każdy tekst w pełnej wersji jest dostępny nieodpłatnie jako plik PDF na stronie kwartalnika (od r. 2006). W  bazach: BazHum (http://bazhum.muzhp.pl/search/), RCIN (http://rcin.org.pl) oraz CEEOL (www.ceeol.com) teksty są dostępne nieodpłatnie po rocznej karencji. W bazie CEEOL w okresie rocznej karencji spisy treści i streszczenia są dostępne nieodpłatnie; artykuły i recenzje – odpłatnie.

„Pamiętnik Literacki” jest indeksowany w następujących bazach: BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, ISI Master Journal List (lista filadelfijska), Index Copernicus, Scopus.

W „Pamiętniku Literackim” wszystkie teksty mają identyfikatory DOI (w wersji papierowej są nimi oznaczane od z. 3/2017).

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji