Dane podstawowe

PAMIĘTNIK LITERACKI

CZASOPISMO KWARTALNE POŚWIĘCONE HISTORII
I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ

Adres Redakcji:
pl. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław
tel. 71 343 89 20
e-mail: pamietnik-literacki@wp.pl

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Grażyna Borkowska
Sekretarz redakcji: Zofia Smolska

Copyright: Instytut Badań Literackich PAN oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

ISSN: 0031-0514, medium papierowe, format B5, objętość: średnio 20 arkuszy.

Wersję pierwotną (główną) „Pamiętnika Literackiego” stanowi wersja papierowa. Czasopismo dostępne jest również on-line – po rocznej karencji – na stronach: www.ceeol.com (w okresie karencji spisy treści i streszczenia w języku angielskim nieodpłatne; artykuły i recenzje odpłatne) oraz http://bazhum.muzhp.pl/search/.

„Pamiętnik Literacki” jest indeksowany w następujących bazach: BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, ISI Master Journal List (lista filadelfijska), Index Copernicus.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji