Zofia Sypulanka (28 marca 1933 – 30 stycznia 2021)

30 stycznia 2021 odeszła Zofia Sypulanka, wieloletnia pracownica Instytutu Badań Literackich PAN, redaktorka i sekretarz redakcji „Pamiętnika Literackiego”.

Przez całe swoje życie zawodowe Zofia Sypulanka była związana z „Pamiętnikiem Literackim”, organem IBL, publikowanym do r. 1994 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo. W redakcji zaczęła pracować po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, od r. 1965 – zatrudniona w IBL na stanowisku starszego specjalisty – pełniła funkcję sekretarza redakcji. Po przejściu na emeryturę w r. 1992 jeszcze przez dwa lata pełniła tę funkcję: do grudnia 1994. Potem przez 10 lat współpracowała z redakcją biorąc zlecenia w zakresie adiustacji oraz korekt tekstów.

Wyszkoliła wielu redaktorów, którzy zdobyte dzięki niej umiejętności wykorzystują pracując zarówno dla redakcji „Pamiętnika Literackiego”, jak i dla innych czasopism czy wydawnictw.

Była osobą dobrą i empatyczną, a zarazem bardzo wymagającą – zarówno wobec redaktorów, których szkoliła, jak i wobec autorów publikujących swoje teksty na łamach „Pamiętnika Literackiego”. Niestrudzenie tropiła wszelkie usterki stylistyczne, starając się każdy tekst doprowadzić do postaci jak najdoskonalszej; nie żałowała przy tym czasu na wyjaśnianie powodów proponowanych przestylizowań. Dzięki niej niejeden autor stał się świetnym stylistą.

Z odejściem Zofii Sypulanki kończy się pewna epoka w edytorstwie, cechująca się szacunkiem dla autora, dla tekstu, dla czytelnika…

e-ISSN: 2719-5376

 

 

Kontakt z redakcją

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 marca br. do odwołania można się kontaktować z redakcją wyłącznie drogą elektroniczną.

Komunikat dotyczący finansowania digitalizacji

Digitalizację czasopisma sfinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN).

Komunikat dotyczący honorariów autorskich

Redakcja informuje, że od zeszytu 1/2017 honoraria autorskie będą otrzymywali tylko Autorzy  recenzji  publikowanych w „Pamiętniku Literackim”.

„Pamiętnik Literacki” – kwartalnik naukowy, poświęcony historii literatury polskiej oraz zagadnieniom z zakresu krytyki literackiej i teorii literatury – jest najwyżej cenionym i najstarszym czasopismem polonistycznym. Powstał w r. 1902 jako kontynuacja „Pamiętnika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” (wychodzącego we Lwowie w latach 1887–1898). Wydawany jest przez Instytut Badań Literackich PAN oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
Wśród współpracowników czasopisma w całym okresie jego istnienia znajdują się najwybitniejsi polscy uczeni kilku generacji – od twórców polonistyki naukowej u schyłku XIX wieku, aż po współczesnych luminarzy nauki o literaturze polskiej. Czasopismo współpracuje także z badaczami zagranicznymi.
Znaczna część nakładu „Pamiętnika Literackiego” dociera do prenumeratorów zagranicznych, zwłaszcza do ośrodków slawistycznych na całym świecie.

Redaktor naczelna: prof. dr hab. Grażyna Borkowska

Adres Redakcji: pl. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

tel. 71 343 89 20

adres strony internetowej: pamietnik-literacki.pl

e-mail: pamietnik-literacki@wp.pl

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji