Wacław Forajter

Passions. A Different Reading of Marcel Schwob’s “La Croisade des enfants” (“The Children’s Crusade”) and Jerzy Andrzejewski’s “Bramy raju” (“The Gates of Paradise”)
“A Very Long Train Set”: on Wojciech Tomasik’s Train Books
Review: Wojciech Tomasik: Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wrocław 2007; wyd. 2: Toruń 2015; Inna droga. Romantycy a kolej. Warszawa 2012; Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe. Warszawa 2014; Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność. Warszawa 2015
Licentious Wokulski. On the Erotic Allusions in Bolesław Prus’ “The Doll”
Official Statement
“Uranian Soul”
A Different Reading of Andrzej Strug’s “Pokolenie Marka Świdy” (“Generation of Marek Świda”)
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again