Tomasz Mizerkiewicz

Modern Intellectual History. On Marta Wyka’s “Czytanie Brzozowskiego” (“Reading Brzozowski”)
Review: Marta Wyka, Czytanie Brzozowskiego. (Kraków 2012). „Krytyka XX i XXI Wieku”
Review: Stanisław Rogala, Twórczość literacka Kornela Filipowicza. Kielce 2005
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again