Sławomir Buryła

Review: Bożena Karwowska, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady. Kraków (2009)
Review: Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego. Wrocław 2009. „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”
A Monograph of Marek Nowakowski’s Early Creativity
Review: Krzysztof Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957–1971). Warszawa 2014
A Pioneering Monograph
Review: Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady. (Warszawa 2013)
A New Look at Polish-Jewish Borderland
Review: Eugenia Prokop-Janiec, Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty. (Kraków 2013). „Studia Polsko-Żydowskie”
Pioneering Monograph
Review: Tomasz Tomasik, Wojna – męskość – literatura. Słupsk 2013
A Precursory Synthesis of Literature in Yiddish
Review: Magdalena Ruta, Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie. Kraków–Budapeszt 2012
Rec.: Daria Mazur, Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego. Kraków (2004). „Modernizm w Polsce”. Studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną. [T.] 8
Review: Bartłomiej Krupa, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego. Kraków (2006)
Review: Dariusz Kulesza, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948. Białystok 2006
Review: Elżbieta Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego. Kraków (2006)
Editorial Aspects of Leopold Buczkowski’s Literary Creativity. A Recognition
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again