Sławomir Buryła

A Monograph of Marek Nowakowski’s Early Creativity
Review: Krzysztof Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957–1971). Warszawa 2014
Pioneering Monograph
Review: Tomasz Tomasik, Wojna – męskość – literatura. Słupsk 2013
A Pioneering Monograph
Review: Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady. (Warszawa 2013)
Review: Daria Mazur, Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego. Kraków (2004). „Modernizm w Polsce”. Studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną. [T.] 8
Review: Bartłomiej Krupa, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego. Kraków (2006)
Review: Elżbieta Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego. Kraków (2006)
Editorial Aspects of Leopold Buczkowski’s Literary Creativity. A Recognition
Review: Dariusz Kulesza, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948. Białystok 2006
A New Look at Polish-Jewish Borderland
Review: Eugenia Prokop-Janiec, Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty. (Kraków 2013). „Studia Polsko-Żydowskie”
A Precursory Synthesis of Literature in Yiddish
Review: Magdalena Ruta, Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie. Kraków–Budapeszt 2012
Review: Bożena Karwowska, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady. Kraków (2009)
Review: Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego. Wrocław 2009. „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”
Strengths and Weaknesses of Thinking Against
Review: Tomasz Żukowski, Pod presją. Co mówią o Zagładzie ci, którym odbieramy głos. Warszawa 2021
A New Synthesis of Labour Camp Literature
Review: Tadeusz Sucharski, Literatura polska z sowieckiego „domu niewoli”. Poetyka. Aksjologia. Twórcy. Kraków 2021. „Biblioteka Pana Cogito”
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again