Sławomir Buryła

A Monograph of Marek Nowakowski’s Early Creativity
Review: Krzysztof Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957–1971). Warszawa 2014
A Pioneering Monograph
Review: Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady. (Warszawa 2013)
Pioneering Monograph
Review: Tomasz Tomasik, Wojna – męskość – literatura. Słupsk 2013
Rec.: Daria Mazur, Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego. Kraków (2004). „Modernizm w Polsce”. Studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną. [T.] 8
Review: Bartłomiej Krupa, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego. Kraków (2006)
Review: Dariusz Kulesza, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948. Białystok 2006
Review: Elżbieta Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego. Kraków (2006)
Editorial Aspects of Leopold Buczkowski’s Literary Creativity. A Recognition
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again