Michał Kuziak

Romantic Subjectivity–Problems with Sensuality
A Reconnaissance of the Case of Zygmunt Krasiński’s Correspondence
Mickiewicz – a Literary Historian in Paris Lectures
Review: Biografie romantycznych poetów. Redakcja Zofia Trojanowiczowa i Jerzego Borowczyka. Poznań 2007. „Prace Komisji Filologicznej”
Mallarmé and Norwid – a Comparative View
Review: Piotr Śniedziewski, Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce. Poznań 2008. „Kolekcja Europejska”. „Filologia Polska”. Nr 104
Struggle with Subjectivity. Norwid’s Poetic Epiphanies
Postsecular Norwid?
Theses and Trials
Romantics and Community
Review: Agnieszka Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria). Kraków 2011. „Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy”. Vol. 8
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again