Michał Kuziak

Romantic Subjectivity–Problems with Sensuality
A Reconnaissance of the Case of Zygmunt Krasiński’s Correspondence
Review: Biografie romantycznych poetów. Redakcja Zofia Trojanowiczowa i Jerzego Borowczyka. Poznań 2007. „Prace Komisji Filologicznej”
Struggle with Subjectivity. Norwid’s Poetic Epiphanies
Romantics and Community
Review: Agnieszka Ziołowicz, Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu (preliminaria). Kraków 2011. „Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy”. Vol. 8
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again