Marcin Całbecki

The Kurpie Eleusis
On Heroines of Jarosław Iwaszkiewicz’s “Brzezina” (“The Birch Wood”)
Review: Ewa Kołodziejczyk, Czechowicz – najwyżej piękno. Światopogląd poetycki wobec modernizmu literackiego. Kraków (2006)
Skamander and Avant-Garde on the Firm Ground
On Karol Wiktor Zawodziński and Józef Czechowicz’s Argument
According to Nature but against the Law
Some Remarks on Bruno Schulz’s “Traktat o manekinach” (“Treatise on Tailors’ Dummies”)
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again