Magdalena Rembowska-Płuciennik

Structuralist Dispersions
Review: Emilia Januszek, Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego. (Kraków 2012). – Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Edited by Danuta Ulicka, Włodzimierz Bolecki. Warszawa 2012. „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”. Vol. 92. – Piotr Gierowski, Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. (Kraków 2013)
Review: The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-century Texts. Edited by Ebba Witt-Brattström. [Stockholm] 2004
(Per)formative Projects
Review: Konrad Niciński, W poszukiwaniu nowego człowieka. Trzy projekty formacyjne w kulturze polskiej lat 1905–1930. Warszawa 2016
Review: Przemysław Pietrzak, Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze. Warszawa 2007
Introduction to Panel Discussion “State of the Discipline”
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again