Maciej Zweiffel

Imitation and Possible Worlds, or on Literary Works Strata
Review: Beata Garlej, Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena. Koncepcja, rozwinięcie, recepcja. Kraków (2015)
Review: Teresa Dobrzyńska, Tekst – styl – poetyka. Zbiór studiów Kraków (2003)
Review: Peter Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie. Przekład Anna Skucińska. Redakcja naukowa Elżbieta Tabakowska. Kraków (2006)
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again