Karol Alichnowicz

Stryjkowski Rediscovered
Review: Ireneusz Piekarski, Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego. Wrocław 2010. „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”
A Panorama of Polish Science Fiction
Review: Adam Mazurkiewicz, O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990–2004. Łódź 2007. „Folia Litteraria Polonica”
Review: Paweł Ćwikła, Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla. Katowice 2006
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again