Kajetan Mojsak

A Story of Great Relativity: Grotesque and Radical Rationalism in Leszek Kołakowski’s Tales
Review: Tomasz Bocheński, Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste. Kraków (2005). „Modernizm w Polsce”. [T.] 11
Controllers and Strategists
Review: Kamila Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958. Białystok 2009
“Body’s Adventure” – Subjectivity and Grotesque in Marian Pankowski’s Novel “Here Comes Matuga”
Kuśniewicz the Dialogist
Review: Elżbieta Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Katowice 2008. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again