Joanna Grądziel-Wójcik

Review: Tomasz Mizerkiewicz, Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Poznań 2007. Seria „Filologia Polska”. Nr 95
In the Mode of Poetry. Edward Balcerzan’s Postmodern Praise of Structuralism
Review: Edward Balcerzan, Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury. Mikołów 2013. "Seria Krytyczna. Biblioteka Arkadii”. Vol. 95
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again