Grażyna Maria Teresa Branny

Under (Eastern and) Western Eyes: Conrad as the Retingerian Pole and European
Review: Polskość i europejskość w Josepha Conrada wizjach historii, polityki i etyki. Edited by Wiesław Krajka. Lublin 2013. „Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat”. Vol. 2
”Conradese” or Conradian Idiom
Review: Styl Josepha Conrada a język polski i wielojęzyczność. Redakcja naukowa: Wiesław Krajka. Lublin 2018 „Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat”. Tom 3
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again