Danuta Zawadzka

Handwritten Słowacki
Review: Marek Troszyński, Alchemia rękopisu. „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego. Warszawa 2017. „Filologia XXI”
Słowacki from a Post-Colonial Perspective
Review: Słowacki postkolonialny. Pod red. Michała Kuziaka. (Bydgoszcz) [2011]
Space of History, Space of Text – Mickiewicz’s and Lelewel’s Parallels
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again