Arkadiusz Bagłajewski

Obituary: Marek Kwapiszewski (February 1st 1946–June 11th 2017)
Review: Józef Bachórz, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie. (Gdańsk 2003)
Krasiński’s New Edition
Review: Zygmunt Krasiński, Dzieła zebrane. Nowe wydanie. Pod redakcją naukową Mirosława Strzyżewskiego. T. 1–8. Toruń 2017
Romantic Reviews in the Newest Prose
Chivarly Manhood on the Frontier
On Mieczysław Romanowski’s Epic Tale Novels
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again