Anna Legeżyńska

Poet as Translator
Review: Magda Heydel, „Gorliwość tłumacza”. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków 2013
Review: Andrzej Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków (2005). „Modernizm w Polsce”. [T.] 13
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again