Aleksandra Ubertowska

Two Monographs on Writing about Holocaust
Review: Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968). Pod redakcją Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka. Warszawa 2012. – Bartłomiej Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003). Kraków (2013)
Hysterical/Historical, Materiality of Graphé
Nature as Prospect (on Witold Gombrowicz’s “Pornografia”)
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again