Aleksandra Chomiuk

The Image of Woman in Henryk Sienkiewicz’s American Correspondence
History and Biography. On Hanna Malewska’s “Żniwo na sierpie”
Sienkiewicz’s Description of the World
The Case of “Listy z Afryki” (“Letters from Africa”)
Hanna Malewska’s Medieval “Archive”
Joseph Conrad and Polish Historical Experience. Literary, Biographical, and Political Discourse in “Prince Roman”
Bio/Geo/Graphy as Autocreation. On Sienkiewicz in America
Sienkiewicz’s Year 1966 in the Context of Polish People’s Republic Historical Policy
A Different War Story
Hanna Malewska’s “Czyste mieszkanie” (“Clean House”)
The January Insurrection in National Imaginarium
Review: Paulina Małochleb, Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej. Warszawa–Toruń 2014. „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”
A Classic Read Anew
Review: Agnieszka Izdebska, Forma, ciało i brzemię imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego. Łódź 2010
By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again